ÜYE OL
yazar sitesi

Yazaron' a Katıl

Senin de Yazıların Yayınlansın

Facebook ile Bağlan
Gmail ile Bağlan

SON PİŞMAN LAR

Rıza Nur

Öğrencilik yıllarında sağa sola savrulup, türlü badirelerden sonra aşırı ittihatçı ve Saltanat düşmanı olan Rıza Nur bakın 1929 da nelerin özlemini çekiyor. Ve neleri kaybettiklerini itiraf ediyor.

İlk malum ceddimiz Sinop'da kale-nin Hisar denilen kısmındaki camii imamı imiş. Nesil den nesle bana kadar gelen el yazması, kendi yazdığı ve bugün Sinopta tesis ettiğim kütüphanede bulunan kitaba göre aynı zamanda hekim imiş, şiire ve emsaline de heves etmişti. Bu zat 150·200 yıl kadar evvel yaşamıştır.

BU CAMİİ BUNDAN ÜÇ YIL EVVEL ORADAN YOL AÇILIRKEN YIKTILAR (1)

Kapısı üstünde gayet eski bir yazı ile büyük bir kitaı,; vardı. Yıkıldığım haber alıp oraya koştum. Kita-beyi aradım, arattım. Bir izini bulmak mümkün olmadı. Anla-şılıyor ki; parçalayıp bitirmişler. İhtimal bu kitabede ta-rihe yarar mali'ımat vardı, gitti. Hatırlıyorum, yazısı eski bir kûfi yazı idi. Selçuklular devri yazılarına benzerdi. Yazıklar olsun. Cehalet bizde böyle Türk'ün çok şeyini imha etmiştir. (2)

Oyunları ballandırıyor.......10 -Esir almacığı. İki taraf olurlar. Birbirinden es'r alıııak için koşuşurlar. Bunlar Milli oyun ve sporlardır. Çocukluğumda bü-yük adamlar da top oynarlardı. Cuma günleri Meydaneteği denilen kale harici geniş yere çıkarlar. Top, çomak, ci-rit oynarlar, at yarışı yaparlardı. Yazık ki hepsi terk edil-miştir.

Demek bugünkü Avrupalılar gibi Türkün sporu da varmış. Demek Türk eskiden çok iyi imiş. Sonra kötü-leşmiş. Avrupakarİ teceddüt hareketi de onu büsbütün mahvetmişti.,-. Çünkü eskiyi, milli şeyleri yıkmış, yerine Avrupakarisini de koyamamış. Bu teceddüt devresi bizim il;in 'bir fetret devri olmuştur.

Yazık ki bu güzel şeyler hep sönmüştür. Bu türkülerin havalarının güzellikleri hala kulağımdadır.

Herkes o gece yıkanır, iyi el-biselerini giyer, Büyük Camiye getirdi. Camii tamamile do-lardı. Hatta avluda bile cemaat olurdu. Bu herkes için ne Dr. RlZA NUR 67 sevinç, ne vecd idi. Şimdi bu camide on kişilik bile bir ce-nıaat yok.

Buralarda güreşler olurdu. Güreş mühim bir eğlence idi. Meşhur pehlivanlar vardı. Bunlar kuvvet _ve maharetleri.ne göre üç derece olup, başa, ortaya, kuçuge güreşirlerdi. Yenenlere koç, basma dana gibi ödüller verilirdi. Bunlar ne güzel milli adetlerdi:

Bunlar ne güzel milli adetlerdi: Herkesde büyük bir aile muhabbeti vardı. Herkes evine anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna saf ve tabii bi; nıuhabbetle merbuttu. Bayranılar bu güzel adetlerle bu his'eri tezahür ettirirdi. Hepsi söndü. Bu sönmek fecidir Çünkü inkıraz alametidir. Giden Türkün harsıdır ki, 0 gidince kendi de gider.

Gelinin işlediği el işleri bir odaya sergi halinde konur, herkes görürdü. Bu kızları çalıştırmak ve hüner sahibi etmek için iyi bir usüldü. Bu da gitti.

Çocuk iyi giydirilir, başına altınlar konur, boynuna ha-mayilvari Supara kesesi» takılırdı. Teşvik için ne güzel Adetti. Bu da gitti Supara risalenin Türkçesidir.

Ahlıyorum ki Türkün o eski meşhur kahramanlık terbiyesini bu eserler veriyordu. Yazık ki hepsi de bin paralık oldu. Şimdi asli olarak onları yeniden yazmak lazımdır. Ah keşke gitmeseydi.(3)

Bir daha bu tatlı ve mes'ud hayatı bulamadım Bin yazık!. Şimdi Uıtina.tg8.b.sız. ümitsiz, dclışeti bir emel· den mahrum bedbinlilt içinde ye'sten, kederden yana bi-ten bir malılfıkum.

Paris 1929

Said te

Elmalılı da

Akif te

Namık Kemal de

Atatürk te

Envet ve Ziya Paşalar da

Ziya Gökalp te.... hepsi

SALTANAT YIKILINCA AVRUPA GİBİ OLACAĞIZ SANDILAR

Benim Ekldiklerim

(1) Zavallım. YOL ORDAN O CAMİYİ YIKMAK İÇİN GEÇTİĞİNİ BİLMEDEN ÖLDÜ ... YAZIK.

(2) DAHA OLACAK İMHALARDAN HABERSİZ. BU DA TERAKKİPERVERDİ

(3) KENDİ YAPTI HA. GAZETE DAĞITIŞINI ANLATIŞINI Bİ GÖRSEN AYNI OYUNUN BU GÜN DE EN SONUNDAYIZ


Konu : SON PİŞMAN LAR

Lisans : Yazaron Lisansı

26 Kasım 2018
1 0
Yorum yapmak için üye girişi yapın

Üye Ol Giriş Yap
0 yorum