ÜYE OL
yazar sitesi

Yazaron' a Katıl

Senin de Yazıların Yayınlansın

Facebook ile Bağlan
Gmail ile Bağlan
4 yıl önce

İslam ve Sağlık

İslam dini insan sağlığına büyük önem vermiştir. Sıhhatli insan, güçlü ve kuvvetli olur. Güçlü kimse ise zayıf insana nisbetle hem kendisi hem de başkaları için daha yararlıdır. Bu sebeple hadis-i şerifte; "Allah' a göre kuvvetli mü'min zayıf mü'minden daha sevimlidir."(Müslim, Kader, 34) buyurulmuştur.

Sağlık insan için büyük bir nimettir. Peygamber efendimiz (s.a.s) "İki nimet vardır ki insanların bir çoğu onların kıymetini gerektiği gibi bilemediğinden aldanmışlardır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir."(Buhari, Rikak, 1) buyurmuştur. Rasulullah efendimiz "Allah' ım bedenime, gözlerime ve kulaklarıma sıhhat ver" diye dua ederdi. (Ebu Davud, Edeb, 101)

Kuran-ı Kerim'de "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız." (Bakara, 195) buyurulur.

İnsanın sağlığına dikkat etmemesi bir nevi kendisiniölüme terk etmesidir. Bu ise dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz "Kendinizi öldürmeyiniz."(Nisa, 29) buyurur. Dinimizde ölümü temenni etmek de yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Sizden biri ölümü dilemesin"(Buhari, Merda, 19), bir diğerinde de "İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ve ameli güzel olandır"(Tirmizi, Zühd, 21) buyurmuştur.

İlk planda sağlığın korunmasını, sağlıklı olmak için bütün tedbirlerin alınmasını emreden İslam dini, hastalanıldığı zaman tedavi olmayı da emretmiştir. Üsame B. Şerik' den nakledildiğine göre bedeviler Peygamber Efendimiz' e gelip "Ya Resulalllah ! Tedavi olalım mı? diye sorduklarında Efendimiz; Tedavi olunuz. Çünkü Allah yaratmış olduğu her derdin devasını da yaratmıştır. Ancak bir dert hariç. O da ihtiyarlıktır." (Ebu Davud, Tıb, 1 ) buyurmuştur.

Bu hadisler insanı tedavi olmaya teşvik ettiği gibi, henüz tedavisi bilinmeyen hastalıkların da mutlaka tedavisi olduğunu, tabiplerin bu konuda usanmadan, bıkmadan araştırma yapmaları gerektiğine de işaret etmektedir. Bazı kimselerin "Allah' ın mübtela kıldığı her bela ve musibete razı olmadıkça velayet mertebesi tamam olmaz. Veli için tedavi caiz değildir" gibi sözleri doğru değildir.

Bir çok hastalar vardır ki, tedavi olundukları halde iyi olmuyorlar diye şüphe akla gelebilir. Bu şüphe de şöyle karşılanır. Tedavi olunan hastanın iyi olmaması ya hastalığın hakiki tedavisi bilinmemesinden ya da hastalığın teşhis edilememesindendir.

Bir kısım hadis-i şeriflerde mü'mine isabet eden hastalığın, onun manevi derecesinin yükselmesine sebep olacağı ve günahlarının affına sebep olacağı bildirilmiştir. "Bir müslümana hastalık isabet ederse hazan vakti ağaç yapraklarının döküldüğü gibi Allah onun hata ve günahlarını döker (Buhari, Merda ,13)

Bu, tedavi olmayı terketmek anlamına gelmez. Öyle olsaydı Rasulullah tedavi olmazdı. Oysa o, bütün tedavi yollarına başvurduktan sonra bir netice alınamazsa sabra teşvik etmiştir.

Tedavi olurken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bir defa doktorun ve ilaçların birer sebep olduğuna, gerçek şifayı verenin Allah olduğuna inanılmalıdır.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre helal ve temiz olmayan şeylerle tedavi olmak caiz değildir. Mesela şarap ve benzeri haram şeylerle tedavide bulunmak haram kılınmıştır. Peygamber efendimiz bir hadisinde "Şüphesiz ki Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır." (Ebu Davud, Tıb, 11) bir diğer hadiste "Allah şarabı haram kılınca ondan bütün faydaları kaldırmıştır." buyurmuşlardır.

Tarık B. Süveyd, ilaç için şarap yapmanın hükümünü sorunca Peygamber Efendimiz "Şüphe yok ki o deva değil bir derttir." (Müslim, Eşribe, 12) cevabını vermiştir. Şu kadarı var ki bazı alimlere göre başka ilaç bulunmadığı zaman uzman doktorun göstereceği lüzum üzerine caiz olabilir. Ameliyat olacak hastaların bayıltılmasında zaruret olduğu için uyuşturucu madde kullanılmasında bir mahzur yoktur.

Rasulullah efendimizin sağlığa önem vermesi, her hastalığın bir şifası olduğunu söylemesi, tedaviye teşvik etmesiyle islam coğrafyasında sayısız tıb alimi yetişmiş ve bugünki modern tıbbın temelini atmışlardır.


Lisans : Yazaron Lisansı

07 Şubat 2016
0 0
Yorum yapmak için üye girişi yapın

Üye Ol Giriş Yap
0 yorum