Muellif Yunus

Muellif Yunus

@muellifyunus

Öğrenimine devam eden ve kendine has bir stili olan genç düşünür, yazar ve şair.