ÜYE OL
yazar sitesi

Yazaron' a Katıl

Senin de Yazıların Yayınlansın

Facebook ile Bağlan
Gmail ile Bağlan

--KİM DİYOR #FAİZ HARAM DİYE---

--KİM DİYOR #FAİZ HARAM DİYE---

Bugünkü Cuma hutbesini dinlediniz.

Şimdi de alternatif bu yazıyı okuyunuz !

Bugünkü Diyanet Cuma Hutbesinin Düşündürdükleri.

1- Müslümanlar binlerce yıldır bildikleri ezberleri nakarat halinde papağan gibi tekrarlamaya devam ediyorlar. Hayattan, ekonomiden kopuklar. Ne yeni teorileri ne de pratikleri var.

2- Daha faiz (kâr) ile ribâ'nın ayırdında değiller. Faiz/kâr helaldir. Riba tefeciliktir. Kat kat fazlalıktır.

3- Hutbede enflasyona dair tek bir cümle geçmedi. Enflasyon oranında bir "fazlalık" riba değildir. Ana paranın muhafazasıdır. Soru hangi müslüman devletin enflasyon oranı diye sunduğu rakamlara inanıyor? Gerçek enflasyon ile resmi enflasyon bir midir? (Nitekim hutbede yapılan faiz tanımı doğrudur. Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda FAZLASIYLA geri almaktır.)

4- Parayı bankalara yatırmayın demek, elinizde Türk lirası bulundurmayın, dolar/döviz ve altın alın demektir. Bu ise ekonominin intiharı demektir.

5- Devlet vatandaşa bir taraftan elinizdeki döviz ve altınları bozdurun Türk lirasına yatırın diye yalvarırken, Diyanet'in Türk parasında kalmayın, altın ve dövize hücum edin demesi anlaşılır gibi değildir.

6- Bugün hiç bir banka enflasyonun üzerinde reel bir kâr/faiz vermemektedir. Haliyle bankalardan alınan faiz/ fazlalık değil, eksikliktir/zarardır. Haliyle haramlığı söz konusu değildir.

7- Hutbede geçen "Câhiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır" şeklindeki Allah Resûlü'nün sözü de problemlidir. Zira İslam Câhiliyenin devamıdır. Cahiliye örfünün büyük bir kısmı maruf adıyla şeriat yapılmıştır. Sadece Arap örfü değil "cin, şeytan, melek" vb. gibi cahiliye inançları da muhafaza edilmiş, İslami mesajın iletilmesi için bir enstrüman olarak kullanılmıştır.

8- "Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların 'Alışveriş de faiz gibidir' demelerinden dolayıdır…" ayetine de yanlış anlam verilmiştir.

Halbuki ayetin doğru anlamı şöyledir: “Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.” [ 2/275]

Âyetteki “يَقُومُونَ / kalkarlar” fiilinden dolayı müfessirler genellikle bu kalkmayı kıyamet günüyle ilişkilendirmiş, faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış kalkacaklarına hamletmişlerdir. Âyet tefecilerin mezardan nasıl kalkacaklarına (keyfiyetine) dair bir açıklama olmayıp, bu dünyadaki davranış tarzına yani tefecilerin para kazanma hırsından dolayı âdeta sara illetine yakalanmış gibi hareket ettiklerini açıklamaktadır.

9- Çözüm: Devlet enflasyonun üzerinde en az 2-3 puan fazlalık/riba vermelidir. Aksi takdirde kimse Türk parasında kalmayacak, dışarıdan LİBOR artı faiz oranıyla para/sendikasyon kredileri almaya mecbur ve mahkum kalacaktır. Ya da param pul olmasın diye arsa/ev gibi gayr-i menkulllere yönelecektir. Son krizin bu yüzden çıktığını, yüz milyarlarca liranın (milli servetin) satılmayan konutlara yatırıldığı bilinmektedir.

Nasıl devlet İslam'ın "el kesme, çok eşlilik, cariye" gibi ahkamını uygulamıyorsa bu konuda da iktisatın gereği ne ise onu yapmalıdır.

Türk parası cazip olmalı, insanımızın Türk parasında kalması sağlanmalıdır. Böylece para dedavülde dolaşır: reel ekonominin hizmetine sunulmuş olur.

Söz konusu hutbedeki zihniyet uygulamaya kalkılırsa ekonomi darma-duman olur. Ekonomik krizler devleti de yıkar, devamında dindarları da mahveder.

Ve Lâ darar ve lâ dırar.

Ne kimseye zarar verelim, ne de kimsenin bize zarar vermesine müsaade edelim.

Evin, dükkanın, tarlanın kirasını afiyetle yiyen Müslümanlar!

Paranın kirası olmasın mı?

Sen paranı konuta yatırdın. 400 bin lira verdin. Bir daire aldın.

Kirasını çatır çatır yiyiyorsun.

Garibanın da 100 bin lirası var. Ev almak için para biriktiriyor. Parasını muhafaza etmek, enflasyona ezdirmemek için de birikimini bankaya yatırmış.

Vay fasık, vay mel'un mu diyeceksin.

Enflasyon altında bankanın verdiği üç beş kuruşa da haram mı diyorsun?

Çakal seni...

Saadettin Merdin..

Yazı üstat Saadettin beye aittir..

ben şimdilik ek ve eleştiri yapmıyorum..

Faiz ile RİBA,yı ayıralım diyorum..o kadar...

Kuran,da Faizin haramlığına dair bilgi yoktur..

Saygılarımla..

23-08-2019

Cuma vaazı(yalanı) sonrası görüşler.

Nazif Çalıkoğlu


Konu : --KİM DİYOR #FAİZ HARAM DİYE---

Lisans : Yazaron Lisansı

23 Ağustos 2019
1 0
Yorum yapmak için üye girişi yapın

Üye Ol Giriş Yap
0 yorum